Nghĩa Hoà

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1963
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:00
Thứ 3: 
05:30
17:00
Thứ 4: 
05:30
17:00
Thứ 5: 
05:30
18:30
Thứ 6: 
05:30
17:00
Thứ 7: 
05:30
17:00
CN: 
04:30
06:00
07:30
16:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00
21:00
Thứ 3: 
05:00
21:00
Thứ 4: 
05:00
21:00
Thứ 5: 
05:00
21:00
Thứ 6: 
05:00
21:00
Thứ 7: 
05:00
21:00
CN: 
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
25/18 Nghĩa Hoà, P.6
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3865 1679 - 3970 1435
Bản đồ: