Nam Thái

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1974
Địa chỉ: 
168/50 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3845 1887
Bản đồ: