Nam Hoà

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:30
Thứ 3: 
04:30
17:30
Thứ 4: 
04:30
17:30
Thứ 5: 
04:30
17:30
Thứ 6: 
04:30
17:30
Thứ 7: 
04:30
17:30
CN: 
04:30
07:00
15:30
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00
16:00
Thứ 3: 
05:00
16:00
Thứ 4: 
05:00
16:00
Thứ 5: 
05:00
16:00
Thứ 6: 
05:00
16:00
Thứ 7: 
05:00
16:00
CN: 
05:00
16:00
Từ năm: 
2017
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
35/40/9 đường Đất Thánh, P.6
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3865 3044
Điện thoại: 
VP: 3865 3664 - 3866 1831
Bản đồ: