Mẫu Tâm

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
18:00
Thứ 3: 
05:30
18:00
Thứ 4: 
05:30
18:00
Thứ 5: 
05:30
18:00
Thứ 6: 
05:30
18:00
Thứ 7: 
05:30
18:00
CN: 
05:30
07:30
17:00
18:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 
389 Hoàng Văn Thụ, P.2
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3811 2749
Điện thoại: 
VP:3845 3684
Bản đồ: