Lộc Hưng

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1963
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:30
Thứ 3: 
04:30
17:30
Thứ 4: 
04:30
17:30
Thứ 5: 
04:30
17:30
Thứ 6: 
04:30
17:30
Thứ 7: 
04:30
17:30
CN: 
04:30
06:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15:00
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
58/6 Chấn Hưng, P.6
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3970 1895
Bản đồ: