Khiết Tâm

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1981
Bổn mạng giáo xứ: 
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
04:45
06:00
07:15
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
16:30
CN: 
16:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1981
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
28 Long Hưng, P.7
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3864 3509
Bản đồ: