Chí Hoà

Năm thành lập: 
1771
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Môi Khôi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
15:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:30
08:00
09:30
15:00
16:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
14:30
Thứ 3: 
14:30
Thứ 4: 
14:30
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 17:30
Thứ 6: 
14:30
Thứ 7: 
14:30
CN: 
14:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
149 Bành Văn Trân P.7
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3970 0392
Điện thoại: 
VP: 3865 2041
Bản đồ: