Antôn

Năm thành lập: 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn Pađôva
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17:15
Thứ 6: 
đầu tháng
17:15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
947/13/3 CMT8, P.7
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
5444 7347
Bản đồ: