An Lạc

Năm thành lập: 
1957
Năm thành lập: 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:15
Thứ 3: 
05:00
17:15
Thứ 4: 
05:00
17:15
Thứ 5: 
05:00
17:15
Thứ 6: 
05:00
17:15
Thứ 7: 
05:00
17:15
CN: 
04:30
05:45
07:15
16:00
17:00
18:15
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
15/2 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3845 3834 - 3993 0046
Bản đồ: