Nam Hải

Năm thành lập: 
1965
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
19:30
CN: 
07:30
16:00
18:00
19:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng
17:30
CN: 
15:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
277 Phạm Hùng, P.4
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3850 4206
Bản đồ: