Mông Triệu

Năm thành lập: 
1994
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
06:00
08:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3851 5871
Bản đồ: