Hưng Phú

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1973
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
07:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3954 3606
Bản đồ: