Chánh Hưng

Năm thành lập: 
1966
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
06:00
08:00
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Chầu lượt tối thứ năm Tuần Thánh
19:30-20:30
20:30-21:30
21:30-22:30
22:30-23:30
CN: 
đầu tháng
trước thánh lễ 15 phút
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
45 đường 15, P.4
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3850 0751