Bình Xuyên

Năm thành lập: 
1964
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
16:40
Thứ 3: 
16:40
Thứ 4: 
16:40
Thứ 5: 
16:40
Thứ 6: 
16:40
Thứ 7: 
16:40
CN: 
15:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 
68 Dương Bá Trạc, P.2
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3851 5939
Bản đồ: