Bình Thuận

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ HCG
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:15
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
sau lễ
17:30
Thứ 5: 
sau lễ
17:30
Thứ 7: 
sau lễ
17:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
3131 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
6260 9559
Bản đồ: