Bình Thái

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:45
Thứ 3: 
04:30
17:45
Thứ 4: 
04:30
17:45
Thứ 5: 
04:30
17:45
Thứ 6: 
04:30
17:45
Thứ 7: 
04:30
17:45
CN: 
04:30
06:00
07:30
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
đầu tháng
16:45
Thứ 3: 
đầu tháng
16:45
Thứ 4: 
đầu tháng
16:45
Thứ 5: 
đầu tháng
16:45
Thứ 6: 
đầu tháng
16:45
Thứ 7: 
đầu tháng
16:45
CN: 
đầu tháng
16:45
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1999
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
1755 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3856 9348 - 3981 2827
Điện thoại: 
VP:3981 2052
Bản đồ: