Bình Minh

Năm thành lập: 
1975
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
07:30
16:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
132/69B Bến Bình Đông, P.14
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3951 5684
Bản đồ: