Bình Hưng

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
2001
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
07:30
16:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
5430 6008
Bản đồ: