Bình Đông

Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
119 Bến Mễ Cốc, P.15
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3875 6579
Bản đồ: