Bình An Thượng

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
T. Phaolô Trở Lại
Giờ Lễ
Thứ 2: 
4:45
17:30
Thứ 3: 
4:45
17:30
Thứ 4: 
4:45
17:30
Thứ 5: 
4:45
17:30
Thứ 6: 
4:45
17:30
Thứ 7: 
4:45
17:30
CN: 
4:15
7:00
17:30
19g45
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15:00
Từ năm: 
2006
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
2016
Địa chỉ: 
2903 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3850 1047
Bản đồ: