Bình An

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giới thiệu: 

Chầu Thánh Thể sau thánh lễ 18g00 mỗi ngày trong tuần thứ nhất trong tháng.

Giờ Lễ
Thứ 2: 
4:30
16:30
18:00
Thứ 3: 
4:30
16:30
18:00
Thứ 4: 
4:30
16:30
18:00
Thứ 5: 
4:30
16:30
18:00
Thứ 6: 
4:30
16:30
18:00
Thứ 7: 
4:30
16:30
18:00
CN: 
4:30
6:00
7:30
16:00
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
2287 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3981 2896 - 3856 9139
Điện thoại: 
VP: 5430 7300
Bản đồ: