Gia Đình Phúc Âm

Giới thiệu: 

– Phụ trách: Lm Giuse Nguyễn Văn Thanh
– Đại diện: Giuse Nguyễn Văn Quế