Giới Trẻ

Giới thiệu: 

Giới Trẻ

Giới Trẻ là hoạt động của Giáo Hội nhằm đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của người trẻ:
- Nhu cầu được gặp Thầy Giêsu và học biết cách sống có ý nghĩa (Mục Vụ Lời Chúa);
- Nhu cầu được lãnh nhận nguồn sức sống từ Cha trên trời (Mục Vụ Bí Tích);
- Nhu cầu góp mặt, kết bạn và đồng hành trong cộng đoàn Dân Thiên Chúa (Mục Vụ Quản Trị).

Tổ chức

Ban Mục Vụ Giới Trẻ TGP.TPHCM gồm có:

 

- Ban Điều Hành
- Ban Thường Vụ
- Ban Chuyên Môn: Nghiên huấn, Giao lưu, Truyền thông, Quỹ học bổng Tôma Thiện, Chương trình học bổng KAAD, Mục vụ tư vấn.

Ngoài ra Văn phòng Giới Trẻ của TGP.TPHCM còn có đại diện của 15 giáo hạt.

Sinh hoạt

Ban Thường Vụ: họp mỗi tháng một lần, và họp bất thường do Linh Mục Đặc Trách triệu tập.
Ban Điều Hành: họp ba tháng một lần, và họp bất thường do Linh Mục Đặc Trách triệu tập.
Các Ban chuyên môn: sinh hoạt theo nội quy riêng.

Phụ trách: 
Maria Huỳnh Thanh Vân
Linh mục đồng hành: 
Gioan Lê Quang Việt
Địa chỉ: 
<p>Văn ph&ograve;ng Ban Mục Vụ Giới Trẻ:</p> <p>180 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Quận 3, TP.HCM</p>