Gia Đình Chúa

Giới thiệu: 

Nguồn gốc

Dưới sự soi dẫn của Thánh Thần, một số Kitô hữu giáo dân Việt Nam, đã liên kết với nhau thành một Cộng đoàn Gia Đình Chúa, sống với nhau theo gương cộng đoàn tiên khởi (Cv 2,42-46), sinh hoạt trước năm 1975 nhằm:

- noi theo gương mẫu Gia đình Thánh Gia.
- sống theo Lời Chúa: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
- theo lời mời gọi của Giáo hội “Thiên Chúa là Cha chung muốn mọi người phải làm nên một gia đình và sống với nhau như anh em” (HCMV-HTTG24)

Danh hiệu

Cộng đoàn Gia đình Chúa (còn gọi là Gia đình Thiêng Liêng).

Những người sáng lập

Một nhóm anh em giáo dân và anh Vinh Sơn Bùi Văn Minh (xuất thân từ tu hội Nagia).

Tôn chỉ

“Nên Thánh qua ơn gọi gia đình”.

Mục đích

Liên kết các gia đình Kitô hữu thành những nhóm nhỏ, sống tình gia đình Chúa theo gương cộng đoàn tiên khởi để thánh hóa bản thân và canh tân gia đình.

Linh đạo

“Sống và giúp người khác sống với Chúa là Cha, với nhau và với mọi người là anh chị em, con Cha trên trời, theo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô”.

Nền tảng

- Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
- Công đồng Vatican II.
- Giáo huấn của Giáo Hội.
- Thánh Gia Nadarét.

Hoạt động

- Mỗi tuần hoặc hai tuần, các nhóm nhỏ Gia Đình Chúa họp nhau để chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ đời sống và ơn phúc của mỗi thành viên.
- Tổ chức các lớp trau dồi nhân bản, nâng cao về giáo lý, học hỏi sâu về Lời Chúa
- Tổ chức các khóa dành cho anh chị em có thiện chí phục vụ và truyền giáo.

Công tác chính

- Xây dựng và phát triển Cộng đoàn Gia Đình Chúa trên các giáo phận, liên kết từ 10-12 hộ gia đình Kitô hữu thành Gia đình Chúa cơ bản.
- Con cháu của các anh chị em trong Gia Đình Chúa cũng được kết nối thành các Gia đình Chúa trẻ.
Ngoài ra, cũng còn có các cháu mồ côi, người khuyết tật theo hoàn cảnh riêng cũng được liên kết, sống thành nhóm nhỏ như những Gia đình Chúa, tự vươn lên và giúp nhau sống.

Các hoạt động khác

- Tư vấn Hôn nhân gia đình.
- Cộng tác với các giáo xứ tổ chức lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.

Địa chỉ liên lạc

Anh Ngô Văn Hiền
B12 đường Cao Văn, P18, Q.TB.
Đt: 83612719 - 0903751024

Trụ sở chính tại Việt Nam

Tu hội Gia đình Nagia
Số 4B, Gx.Khiết Tâm, Thủ Đức
Đt: 8363117

Linh mục đồng hành: Lm. G.B Hoàng văn Minh (Bề trên tu hội gia đình Nagia)

Phụ trách: 
Giuse Mai Quang Tuyến