Gia Đình Cùng Theo Chúa

Giới thiệu: 

GIA ĐÌNH CÙNG THEO CHÚA VIỆT NAM
1993-2009

1. SƠ LƯỢC

Gia đình Cùng Theo Chúa Việt Nam là thành viên của Hiệp Hội tông đồ Giáo Dân tư quốc tế COUPLES FOR CHRIST-FOR FAMILY AND LIFE.

Khởi đầu từ Manila, Philippines năm 1981, Hiệp Hội đã được Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân chính thức và vĩnh viễn chuẩn nhận ngày 25.4.2005. Ngày nay, Couples For Christ đã có mặt ở khắp năm châu.

Tại Việt Nam, được sự chấp thuận và chúc lành của Đức Tổng Giám mục Phao-lô Nguyễn văn Bình, Gia Đình Cùng Theo Chúa có mặt tại Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993.

Anh Chị Dominador Gregorio và Melen Gregorio, người Philippines, đã bắt đầu với một cặp vợ chồng, Anh Gioan-Phêrô Tạ đình Vui và Chị Martina Phạm Phi Phượng (giao ứơc ngày 13.8.1993).

Đến nay, Hiệp Hội tông đồ Giáo Dân này đã có mặt tại 8 giáo phận, với con số thành viên gần 2.000 người.

2. BẢN CHẤT & MỤC ĐÍCH CỦA GIA ĐÌNH CÙNG THEO CHÚA

Gia Đình Cùng Theo Chúa dấn thân trong hoạt động loan báo Tin Mừng và thừa sai, qui tụ các gia đình nhằm trở thành những dụng cụ được Chúa Thánh Thần sử dụng để canh tân đời sống gia đình và bênh vực sự sống.

Lối Nhìn
Chúng tôi là một cộng đoàn loan báo tin mừng và thừa sai, quyết tâm trở nên những gia đình được Chúa Thánh Thần tăng cường sức mạnh để canh tân bộ mặt trái đất.

Sứ Mạng
Chúng tôi nổ lực sống thánh, khi quyết tâm canh tân trật tự thế trần, qua hoạt động với người nghèo, xây dựng công lý và phục vụ sự sống.
Chúng tôi là người tôi tớ của Giáo hội, ra sức đổi mới con cái Giáo hội, qua từng thế hệ, khắp cùng thế giới, cho tới khi Chúa trở lại.

Giao ước
Cùng Theo Chúa là lối sống của những anh chị em, sau khi tham dự Chương trình Sống Đời Ki-tô hữu, - một khoá hội học tái phúc âm hoá- và được hướng dẫn vào ơn gọi của cộng đoàn, kết ước với Thiên Chúa và với nhau, để sống theo một Giao Ước, gồm 4 điều khoản.

1. Tôi sẽ sống như một người đi theo Chúa Ki-tô.
2. Tôi quyết tâm xây dựng một gia đình vững mạnh cho Chúa Ki-tô.
3. Tôi sẽ là một thành viên tích cực, dấn thân của cộng đoàn Cùng Theo Chúa.
4. Tôi sẽ làm chứng tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới.

Bảy Giá Trị Nền
Đây là những chuẩn mực giúp xác định thành viên Cùng Theo Chúa là Ai và Làm gì.
1. Đặt Chúa Ki-tô làm trung tâm mọi sự.
2. Loan báo Tin Mừng và ra đi làm chứng nhân.
3. Tập trung vào gia đình.
4. Sống thành cộng đoàn.
5. Sống sự chọn lựa ưu tiên đối với người nghèo.
6. Làm người đi đầu như một ngừơi tôi tớ.
7. Làm ngừơi tôi tớ phục vụ Giáo hội.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐOÀN

31. Hiện diện trong Giáo phận và các giáo xứ
Là một đoàn sủng Thánh Thần ban cho Giáo Hội để canh tân, Gia đình Cùng Theo Chúa gắn liền với Giáo phận và Giáo xứ trong phục vụ, tập trung vào 3 lãnh vực :
1. Công cuộc loan báo Tin mừng mới (tái phúc âm hoá)
2. Canh tân đời sống gia đình
3. Bênh vực Sự Sống

32. Thành quả thấy được sau 16 năm phục vụ
Sau 16 năm có mặt trong các Giáo phận, Gia đình Cùng Theo Chúa đã trải qua một kinh nghiệm phong phú và ghi nhận được những thành quả chính sau đây :

1. Các thành viên được đổi mới trong đời sống Ki-tô hữu
• được thay đổi từ chỗ theo đạo (theo đạo cha mẹ, đạo giáo xứ, đạo tập tục…) đễn chỗ Bước Theo Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ có sự hiểu biết sâu xa hơn đưc tin công giáo, có tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, đặc biệt nhấn mạnh đến tương quan với Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
• biết cầu nguyện chớ không chỉ đọc kinh, dâng lời ngợi khen cảm tạ trướckhi cầu xin và chuyển cầu; đọc Kinh Thánh hàng ngày, tập làm lectio divina; tích cực hơn khi tham dự Thánh Lễ, lắng nghe Lời Chúa và bài giảng của linh mục.
• Anh chị em ý thức hơn ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô và nếp sống trong Chúa Thánh Thần

2. Sự đổi mới và lớn lên trong đời sống gia đình.
• Nhờ được tái phúc âm hoá, anh chị em đổi mới tương giao vợ chồng và nếp sống gia đình.
• Gia đình có thêm niềm vui nhờ con cái theo gương sống đức tin của cha mẹ, sống vâng lời và tham gia vào đời sống gia đình tốt hơn.

3. Nhờ được huấn luyện thường xuyên, thành viên CTC trưởng thành hơn trong tư cách người giáo dân và có trách nhiệm hơn với Giáo hội, giáo xứ, nhất là ý thức hơn phận sự loan báo Tin Mừng. Nhiều anh chị em được Linh mục quản xứ mời gọi phục vụ trong nhiều sinh hoạt của giáo xứ.

4. Sống trong một cộng đoàn mở rộng cho các giáo xứ, giáo phận, Giáo hội và các quốc gia khác,
• anh chị em phát huy tinh thần Hiệp Thông công giáo, bớt đi óc cục bộ địa phương, sẵn sàng tham gia hay phục vụ những sinh hoạt cộng đồng ở mọi cấp.
• anh chị em phát huy tinh thần và khả năng phục vụ và loan báo tin mừng, sẵn sàng hơn trong việc nhận trách nhiệm hay ra đi loan báo tin mừng ở nơi xa, ngoài giáo xứ hay giáo phận.

33. Hướng phục vụ trong tương lai
Sứ mạng loan báo Tin mừng, canh tân gia đình và bênh vực Sự Sống hiện nay hướng Cộng đoàn Cùng Theo Chúa đến các hoạt động sau đây :

1. Tổ chức các Chương Trình tái phúc âm hoá đời sống Ki-tô hữu.
2. Phục vụ các Gia đình Trẻ
3. Tăng cường sức mạnh cho người nữ
4. Mục vụ đối với người trẻ đang đi học.
5. Đồng hành với các Dự tòng và chuẩn bị kết hôn.
6. Đi với người nghèo (vật chất, tình thương và tinh thần).

4. GÓP Ý CHO KẾ HOẠCH MỤC VỤ GIA ĐÌNH

41. Xin cấp tốc xây dựng các Ban MỤC VỤ GIA ĐÌNH cấp Giáo phận và cấp toàn quốc, để có một sự phối hợp và xây dựng những kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu của các gia đình và đối phó với nhiều hiểm họa đang đe dọa các gia đình.
42. Xin quan tâm nhiều hơn đến VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI GIA ĐÌNH là những bàn tay góp sức với các chủ chăn canh tân đời sống và xây dựng tương lai Giáo Hội và xã hội.
43. Xin đặt nhu cầu TÁI PHÚC ÂM HOÁ các gia đình lên ưu tiên hàng đầu, để đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay đối phó với việc toàn cầu hoá của chủ thuyết tương đối, hưởng thụ…
44. MỤC VỤ HẬU HÔN NHÂN hầu như chưa được quan tâm. Ngày càng có nhiều HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO hay THEO ĐẠO khi kết hôn. Giáo Hội cần làm gì cho các gia đình trong diện này ?
45. Xin có một sự NỐI KẾT giữa các ban mục vụ GIA ĐÌNH – GIÁO DÂN và TRUYỀN GIÁO trong một vài lãnh vực chiến lược, để tránh phân tán sức mạnh và hiệu năng.

Ý thức hồng ân mình đã lãnh nhận, Gia đình Cùng Theo Chúa nguyện ra sức sống đoàn sủng Chúa ban trong Giáo Hội Việt Nam.

Hy vọng trong 50 năm tới, từ kinh nghiệm của quá khứ và hướng về tương lai, Mục Vụ Gia Đình Việt nam sẽ xây dựng một sức mạnh tổng hợp, tập trung toàn lực trong việc loan báo Tin mừng cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ, để Gia đình Ki-tô hữu Việt nam trở thành TIN MỪNG cho thiên niên kỷ thứ ba, theo ước mong của ĐTC Gio-an Phao-lô 2.

Phụ trách: 
G. Phêrô Tạ Đình Vui
Linh mục đồng hành: 
Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Địa chỉ: 
<p>1 C&ocirc;ng x&atilde; Paris Q. 1 TP. HCM</p>
Điện thoại: 
(08) 38272899
Email: 
giadinhctcvn [at] gmail [dot] com