Phim

Phúc Âm bằng hình: Chúa nhật Chúa

Xem Video

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Tuần trước cha đã nói với chúng con về hai tiếng yêu thương. Chắc chúng con còn nhớ những lời Chúa nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau”.

Phúc Âm bằng hình: Chúa nhật V Phục Sinh năm C

Xem Video