Nhạc

Bài ca Năm Đức Tin 2012-2013: Lạy Chúa, con tin!

BBT tgpsaigon.net trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài ca Năm Đức Tin 2012-2013 do Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy sáng tác.

Bài ca ý lực lễ Đức Mẹ Mân Côi

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

 

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật XXVII Thường niên năm B

Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật XXVI Thường niên năm B

Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục.

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật XVIII Thường niên năm B

Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

 

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật XV thường niên năm B

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật XIV thường niên năm B

Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. 

Bài ca ý lực lễ Chúa Ba Ngôi

Ðức Giêsu nói: "...anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,..."

Bài ca ý lực lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần." Thần Linh Chúa đổi mới cả địa cầu, chúng con cũng được Chúa thánh hóa luôn.

Bài ca ý lực lễ Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông.