Nhạc

Bài ca ý lực Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Bài ca ý lực Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Bài ca ý lực Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Bài ca ý lực Chúa Nhật Lễ Lá - năm C

PHÚC ÂM: Lc 19, 28-40

Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".

Bài ca ý lực Chúa Nhật V Mùa Chay năm C

PHÚC ÂM: Ga 8, 1-11

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Bài ca ý lực Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm C
Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32
Bài trích Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bài ca ý lực Chúa Nhật III Mùa Chay năm C

PHÚC ÂM: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Bài ca ý lực Chúa Nhật II Mùa Chay năm C

PHÚC ÂM: Lc 9, 28b-36

"Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường"

Bài ca ý lực Chúa Nhật I Mùa Chay năm C

PHÚC ÂM: Lc 4, 1-13

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".