Nhạc

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 14,1.7-14
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30
"Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên Năm C

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C

Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. (Lc 12, 13-21)

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM:
Lc 10, 38-42
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất"

Bài ca ý lực Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 10, 25-37

Người đó thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?"

Bài ca ý lực Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Bài ca ý lực Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C

 PHÚC ÂM: Ga 14, 23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".