Kịch

Kịch mùa Chay & sự bình đẳng của phụ nữ trong Giáo hội

Một số phụ nữ ở miền nam Ấn Ðộ nói rằng một vở kịch mùa Chay giúp họ nhận ra rằng các lãnh đạo Giáo hội hiện nay khác xa với Chúa Giêsu trong cách tiếp xúc với phụ nữ.