Chủng Viện & Trung Tâm Mục Vụ

Các lớp Mục vụ Truyền Thông Học kỳ 1 Niên khoá 2015-2016

Ba lớp Mục vụ Truyền Thông được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Học kỳ 1 của Niên khóa 2015-2016 (từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2015)

 

Học viện Mục vụ: Lịch ghi danh Học kỳ I - Nk 2015-2016

Thời gian nhận ghi danh của Học viện Mục vụ cho Học kỳ I - NK 2015-2016: Từ thứ Ba, 4.8.2015 đến  thứ Hai, 31.8.2015

ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Lễ phong chức Phó tế

Sáng ngày 19.03.2015, tại Nguyện đường Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho hai đại chủng sinh Khóa XI là Thầy Saviô Nguyễn Cao Trí và Thầy Gioan Baotixita Phạm Tiến Dũng.