Tin tổng hợp ĐHGTTG 2013

Cùng cầu nguyện cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro 2103

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lên đường đi Brasil, Ngài sẽ chủ sự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày 23-28 tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Nhận ơn Toàn Xá qua các phương tiện truyền thông xã hội

Lần đầu tiên trong lịch sử: Những ai theo dõi các diễn tiến về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 qua các phương tiện truyền thông xã hội có thể nhận ơn Toàn Xá, mỗi ngày một ơn.

Thứ Hai 22/7, lúc 4 giờ chiều (giờ Rio) tức 2:00 giờ sáng ngày 23/7 (giờ Việt Nam)

Ngày mai, Thứ Hai 22/7, lúc 4 giờ chiều (giờ Rio), máy bay chở Đức Thánh Cha Phanxicô đáp xuống sân bay Galão của Rio de Janeiro.

Hướng đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013

Không thể đến Brazil những ngày này, nhưng không vì thế mà tôi không chuẩn bị hành trang để nối mạng tinh thần với Rio De Janeiro...

Lược sử Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Nguồn gốc của Đại hội Giới Trẻ thế giới gắn liền với hai sự kiện đặc trưng trong đó tuổi trẻ là những nhân vật chính. Đó là Năm Thánh 1984 và Năm Thanh niên Quốc tế 1985.