Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm

Đạo Hiếu theo quan niệm Công giáo

“Theo Đạo (Công giáo) bỏ Ông Bà”, đó là một trong những lý do mà khá nhiều người, nhất là người trưởng nam trong gia đình,  thường trưng dẫn khi họ từ chối hoặc do dự gia nhập đạo Công giáo. Xem ra sự ngộ nhận này vẫn còn tồn tại trong tâm thức của không ít người. Thực ra, đạo làm con được răn dạy và thực hành bởi chính Chúa Giêsu Kitô, đồng thời là một đòi hỏi thiết yếu của đời sống Kitô hữu.