Gm Gioan B. Bùi Tuần

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam hôm nay

Cha Trương Bửu Diệp là một nhà truyền giáo của Tân Phúc Âm hoá. Tân Phúc Âm hoá là giới thiệu Phúc Âm với cách diễn đạt mới, với phương pháp mới, với phong cách mới, với cường độ mới, với lửa tin yêu mới.

Ba chước cám dỗ

Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường làm chứng cho Chúa không luôn dễ dàng. Chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa là một khuyến cáo.

Nói chuyện tình yêu

Tình yêu cũ như trái đất, nhưng vẫn mới như những mùa Xuân. Rất nhiều người nói tới. Rất nhiều người nghĩ tới. Rất nhiều người muốn tránh nó. Nhưng tránh nó là đã gặp nó.

Một khao khát cần thiết

Riêng những người tin theo Chúa thực sự, thì khát vọng chính đáng của hành trình cuộc đời là được về với Cha trên trời. Suốt hành trình cuộc đời của họ đều được chi phối bởi khát vọng về với Cha.

Tỉnh thức trong tình hình mới

Tất cả những cái mới đang làm nên một tình hình mới. Mọi cái mới trong tình hình mới đều ảnh hưởng đến con người sống trên Đất Nước Việt Nam. Ảnh hưởng mà tôi để ý nhất là về lĩnh vực tâm lý...

Đổi mới bản thân

Đổi mới Hội Thánh là chuyện lớn. Đổi mới xã hội cũng là chuyện lớn. Chuyện lớn nên bắt đầu từ chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ở đây là việc đổi mới bản thân ta.

Âm thầm

Phúc Âm Thánh Matthêu ghi lại những lời Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ phải âm thầm, khi làm các việc lành. Người nhấn mạnh đến sự âm thầm. Âm thầm là một giá trị không thể thiếu.

Hiệp thông với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Đức Bênêđictô XVI là con người đơn sơ, giản dị. Ấn tượng rõ nhất khi gặp ngài, không phải là con người quyền lực, nhưng là con người trao tặng.

Chia sẻ về Truyền Giáo

Đại hội Dân Chúa cuối tháng này chắc sẽ có nhiều gợi ý về Truyền giáo. Chia sẻ sau đây cũng là một gợi ý. Nội dung chia sẻ được rút ra từ những tài liệu có uy tín và mới nhất.

Trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường

Chúng ta phải đổi mới con người của ta. Thấu suốt hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu khuyên dạy ta một cách giải quyết, đó là hãy đến với Trái tim Chúa hiền lành và khiêm nhường.