Bài: Phạm Thực & Ảnh: Minh Sơn

Hạt Chí Hòa: Giới trẻ gặp gỡ tháng 9

Các bạn trẻ từ những giáo xứ trong hạt Chí Hòa đã nô nức có mặt ở giáo xứ Tân Chí Linh rất sớm, để hiệp dâng Thánh lễ lúc 17g30 là nguồn ân sủng dồi dào, đỉnh điểm của nguồn sức sống ...