Truyền Thông

Nhân kỷ niệm 40 năm RVA, nghĩ về Giáo Hội trong “Thế Giới Phẳng”

Vào thời Galilê, khi mọi người còn đang nghĩ rằng mình sống trên một mặt đất phẳng mênh mông, cụm từ “trái đất tròn” đã tạo ra một cú “sốc” khủng khiếp. Bây giờ Friedman lại muốn tạo ra một cú “sốc” ngược lại khi nói địa cầu bây giờ không còn tròn nữa, thế giới đã bị san phẳng qua ba thời đại Toàn cầu hoá.  

Suy tư của Đức cha Jean-Michel di Falcon Léandri nhân Ngày Quốc Tế Truyền thông xã hội lần thứ 43

Trong sứ điệp Ngày Quốc tế Truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha viết: “Ước muốn kết nối và bản năng trao đổi, vốn hết sức hiển nhiên trong nền văn hóa hiện đại, thực ra chỉ là những biểu hiện mới mẻ của khuynh hướng cơ bản và vốn có nơi con người khi ra khỏi chính mình để đi vào mối tương giao với người khác.”