Tín Lý

Tuyên bố của Bộ Giáo lý đức Tin về vạ tuyệt thông dành cho bốn giáo sĩ Ukraina

Ngày 29 tháng Ba 2012, Tòa Thánh đưa ra Tuyên bố của Bộ Giáo lý đức Tin về tình trạng giáo luật của những giáo sĩ tự xưng giám mục của Giáo Hội Công giáo nghi lễ Hy Lạp Pidhirci.

Những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân?

Giải đáp cho thắc mắc: "Những ai có thể lãnh nhận BTXD bệnh nhân?", với ước mong việc cử hành và việc sống Bí tích này đạt được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Các nhân đức, một nghệ thuật sống

Bạn hãy tưởng tưởng một thế giới trong đó tất cả những gì bạn làm đều bị kiểm soát. Dù bạn đi đâu, luôn có một người theo sát để ngăn cản bạn. Dù bạn làm gì, luôn có ai đó nói với bạn “Đừng!” 

Lòng thương xót của Chúa

Tại Sài Gòn tên gọi “Lòng thương xót Chúa” phổ biến hơn, nhưng cuốn “Những ngày lễ Công giáo” của Giáo phận Sài Gòn thì ghi là “Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Tín điều các Thánh thông công và việc Thờ kính tổ tiên cùng các bậc Phúc thần, Hiển thánh của dân tộc

Nếu những người quá cố ấy là những kẻ có công đức to lớn, thì được TRỜI cho siêu thăng và được ban cho dự phần vào việc hoá dục muôn vật và phù trợ cho hậu thế: con cháu, đồng bào...

Rao giảng Tin Mừng giữa lòng Giáo Hội và dân tộc khi bị “mất nhà, mất đất”

Phải tuyệt đối dựa trên Lời Chúa, trên giáo huấn của Giáo Hội, của Công Đồng Vatican II, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vì chỉ có như thế ta mới giải quyết được tận gốc

Thông điệp "Bác ái trong Chân lý": Ý chính của từng số

ĐHY. Giooan B. Phạm Minh Mẫn đã tóm tắt ý chính từng số của Thông điệp "Bác ái trong Chân lý", giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu Thông điệp

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie & Raphae

Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Bản tuyên ngôn của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (2)

“Tái Khẳng Định và Tóm Gọn Tín Lý của Đức Tin Công Giáo”

Bản tuyên ngôn của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (1)

Tòa Thánh, qua Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, vừa chính thức ban bố một văn kiện, như phản ứng của một số nhân vật cho thấy, một văn kiện có thể gây nguy hại đến tiến trình Đại Kết Kitô Giáo đang xích lại gần nhau, cũng như đến công cuộc Đối Thoại Liên Tôn đang diễn tiến tốt đẹp.