Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 24 thường niên

Phải nói rằng viên bách quan đội trưởng hôm nay là một con người thật tốt. Sự tốt lành của ông được biếu lộ qua những úng xử của ông trong cuộc sống.  

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 23 thường niên

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại cách sống đạo của mình. Biết đâu chúng ta lại cũng chẳng đang sống theo lối sống nửa vời khi niềm tin và cuộc sống luôn xa lìa nhau? 

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 23 thường niên

Những lời Chúa nói hôm nay không đơn thuần chỉ là bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác.

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 23 thường niên

Ai sống trong hận thù, người đó chối bỏ Thiên Chúa. Đã đi vào cuộc sống là đặt mình vào tương quan với Thiên Chúa: hoặc là sống cho và với Thiên Chúa, hoặc là chối bỏ Ngài.

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 23 thường niên

Khi tuyên bố: “Phúc cho những kẻ nghèo khó” Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới này thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. 

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B (+video)

Chúa đã chấp nhận đi qua con đường Thánh Giá khổ nhục rồi mới đến vinh quang Phục Sinh. Chính Chúa đã muốn đi qua cái chết đau đớn rồi mới tới ngày sống lại vinh quang. 

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 24 thường niên B (+video)

Theo Chúa Giêsu còn khó hơn leo núi. Mà chiều cao của ngọn núi này không thể đo được bằng thước trần gian. Càng leo càng thấy cao và càng thấy dốc.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 23 thường niên

Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường của con người.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần 23 thường niên

"Ngày Sabat được phép làm điều lành hay dữ; cứu mạng sống hay hủy hoại mạng sống?" (Lc 5,9)

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 23 thường niên B

Lời Chúa hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người vừa câm lại vừa điếc.