Suy Niệm Lời Chúa

Nội Tâm

Thứ Tư tuần 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6.16-18
“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,18)

Sống Đức Ái Kitô Giáo

Thứ Hai tuần 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
“Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39)

Sống Trung Thực

Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không; thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,36)

Sự Triệt Để Của Nước Trời

Thứ Sáu tuần 10 TN
Lời Chúa: 
Mt 5,27-32
“Thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị sa vào hỏa ngục.” (Mt 5,29)

Để kiện toàn

10.06.2009 - Thứ tư Tuần 10 Thường niên năm B
Lời Chúa: 
Mt 5, 17-19
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”