Suy Niệm Lời Chúa

Theo Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 02/07/2018 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 8,18-22
Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." (Mt 8,22)

Chúa Giêsu đi bước trước

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 06/07/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9,13)

Cơ hội và nguy cơ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 31/07/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 17 Thường Niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43.
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13,40)

Sức sống bên trong

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 30/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35.
“Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình...  giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột”. (Mt13,31-33).

Cộng tác

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/07/2018 (All day)
Chúa nhật 17 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga. 6, 1-15
"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" (Ga 6,9)

Kiên nhẫn và lạc quan

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 28/07/2018 (All day)
Thứ bảy Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa."

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 13 thường niên, năm B

Lời khẳng định của tác giả sách Khôn ngoan như muốn làm mới lại một chân lý dường như đã trở nên cũ kỹ: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn… Ngài chẳng vui mừng khi người sống phải chết.”

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm B (+video)

Qua hai phép lạ Chúa cho người con gái ông Giairô đã chết được sống lại và người đàn bà bị bệnh loạn huyết suốt 12 năm được khỏi, thánh Marcô muốn chúng ta thấy rằng: cái chết và bệnh tật đang thực sự thống trị trên đời sống của con người. 

Mảnh đất tâm hồn

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 27/07/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,18-23
Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (Mt 13,20)

Người gieo giống lạc quan

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 25/07/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 16 Thường Niên (Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ)
Lời Chúa: 
Mt 20, 20-28
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục (Mt 13,8)