Suy Niệm Lời Chúa

Hiểu biết và Dấn thân

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 09/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 18 Thường Niên (Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo)
Lời Chúa: 
Mt 16,13-23
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Đức tin bị thử thách

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 08/08/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 18 Thường Niên (Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 15:21-28
"Nhưng Người không đáp lại một lời." (Mt 15,23)

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 16 thường niên

Dụ ngôn cỏ lùng trong bài Tin Mừng hôm nay là một dấu chỉ sống động về lòng nhân từ và bao dung của Thiên Chúa. Cỏ lùng đã được gieo vào đồng lúa, nhưng không phải vì thế đồng lúa hóa ra đồng hoang.

Sa mạc trong đời thường

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 07/08/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên (Thánh Xit-tô II Xystô, Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. Thánh Cajêtanô, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 14:22-36
Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. (Mt 14,23)

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 16 thường niên

Khi gieo hạt, người nông dân phải luôn tin tưởng rằng, dầu có phải mất đi một số hạt nhưng nhất định cuối cùng, mùa gặt cũng phải đến. Những người đi gieo Lời Chúa, cũng phải có niềm tin như thế.

Đến với Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 06/08/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 18 Thường Niên (Lễ Chúa Hiển Dung)
Lời Chúa: 
Mt. 14,13-21.
"Nghe thấy vậy, đám đông từ các thành đi bộ và theo Người”. (Mt14,13).

Bánh đích thực

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/08/2018 (All day)
Chúa nhật 18 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 24-35
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)

Can đảm và Bình an

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/08/2018 (All day)
Thứ bẩy Tuần 17 Thường Niên (Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 14:1-12
Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ (Mt 14,4-5)

Thánh kiến tai hại

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 03/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13, 54-58
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mt 13,57)

Khoan dung và kiên nhẫn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 02/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 17 Thường Niên (Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13,48)