Suy Niệm Lời Chúa

Giáo hội của người nghèo

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 21/08/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 20 Thường Niên (Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 19,23-30
Người giàu có khó vào Nước Trời. (Mt 19,23)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Nếu chúng ta chỉ đi tìm những thứ hay hư nát thì hãy coi chừng. Một lúc nào đó chúng ta sẽ trắng tay!  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Lương thực của trần gian dù quí giá đến đâu đi nữa cũng không thể bảo đảm mãi mãi cho sự sống của con người được.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 17 thường niên

Thiên Chúa không phô trương về mình bằng những việc giật gân, cũng không ép buộc sự tự do của con người. 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 20/08/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 20 Thường Niên (Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 19,16-22
Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,22)

Hôn nhân bất khả phân ly

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 17/08/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,2-12
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,6)

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 16/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18:21-19:1
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. (Mt 18,35)

Bổn phận

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 13/08/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên (Thánh Pontianô, Giáo hoàng, và thánh Hipplytô, Linh mục, Tử đạo)
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27
Những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (Mt 17,24)

Của ăn đường

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 12/08/2018 (All day)
Chúa Nhật 19 Thường Niên B
Lời Chúa: 
1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga 6, 41-51
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

Thất bại do thiếu lòng tin

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 11/08/2018 (All day)
Thứ Bẩy Tuần 18 Thường Niên (Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 17,14-21
"Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." (Mt 17,16)