Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 18 thường niên

Lời đáp của Phêrô quả là một lời tuyên xưng: "Ngài là Đức Kitô"(Mt 16,16) tức là Đấng Thiên Chúa sai đến để giả phóng dân tộc.

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 18 thường niên

Người đàn bà Canaan này có lẽ không biết đến Lề Luật Môisen, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt.

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 18 thường niên

Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 18 thường niên

Chúa không để cho các tông đồ phải tự sức mình lo, Ngài chỉ cần các ông cộng tác và đóng góp những gì có thể, dù chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu bao la.

Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Gioan Maria Vianney. Đây là một vị đại thánh của Giáo Hội. Thánh nhân được đặt làm thánh bổn mạng các linh mục.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 17 thường niên

Những người Nazareth đã ngạc nhiên và thán phục Chúa Giêsu. Họ đã tiến gần đến đức tin. Nhưng rất tiếc hành trình ấy bị chặn lại vì thành kiến.  

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 17 thường niên

Nước Trời quý giá hơn tất cả. Bởi vì chỉ có Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn, còn mọi giá trị khác có ngày sẽ mất. "Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì nào được ích gì?" (Mt 16,26).  

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 17 thường niên

Với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, Chúa muốn cho chúng ta thấy, Ngài sẵn sàng chấp nhận tình trạng pha trộn tốt xấu trong Nước của Thiên Chúa ở giai đoạn trần thế. Ngài sẵn sàng chờ đợi.

Sống Khiêm Nhường

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 25/08/2018 (All day)
Thứ Bảy tuần 20 Thường Niên (Thánh Luy. Thánh Giu-se Calasanz, Linh mục)
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12)

Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 23/08/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên (Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ)
Lời Chúa: 
Mt 22,1-14
Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ? (Mt 22,12)