Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 21 thường niên

Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong thái độ tin tưởng đợi chờ để được chung hưởng với Ngài niềm vui thiên quốc.

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 21 thường niên

Dụ ngôn về kẻ trộm và người đầy tớ được liên kết với nhau, để nói lên ý nghĩa của quyền bính: quyền bình thiết yếu là để phục vụ.  

Đáp trả Lời Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 06/09/2018 (All day)
Thứ Năm tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người (Lc 5,11)

Đem "Lời" đến cho mọi người

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 05/09/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4, 38-44
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Sau khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả, Hêrođia đã lấy giao cạy miệng ra và đâm một nhát thấu qua cái lưỡi đã dám nói lên những lời xúc phạm đến bà.

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 21 thường niên

Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 21 thường niên

Tất cả những ai nghiên cứu về giáo lý của Chúa Giêsu đều phải công nhận nền tảng của giáo lý này là đức bác ái.

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 20 thường niên

Chúng ta thường nói thật nhiều mà làm không được bao nhiêu. Nói rất hay nhưng làm chẳng có gì. Thích "chỉ tay năm ngón", bảo người khác làm còn chính mình thì không!  

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 22 thường niên

Đạo Chúa không phải là hình thức. Đạo Chúa là tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B (+video)

Tin Mừng hôm nay vừa thuật lại cho chúng ta một cuộc đụng độ giữa một bên là Chúa Giêsu và một bên là những kinh sư cùng những người biệt phái.