Năm Thánh 2010

Tông hiến Venerabilium Nostrorum của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII về việc thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam

Ngày 24.11.1960, Tông Hiến (Venerabilium Nostrorum) của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII về việc thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và nghĩ việc thiết lập này là thích thời và tối lợi cho giáo sự.

Thư của Đức cha Chủ tịch HĐGM VN về Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam

Nay bước vào dịp mừng 50 năm biến cố lịch sử về việc thiết lập Phẩm trật Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam, Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam mong muốn cử hành Năm Thánh, "đi từ khởi điểm và chứng nhân đức tin đến tỏa sáng và chia sẻ niềm tin".

Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh

Kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo phận Tông toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập Phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam

Thư ngỏ của Ủy Ban Tổ Chức Năm Thánh

Tổ chức Năm Thánh 2010 là cơ hội thuận lợi, là phương thế hữu hiệu cho mọi thành phần Dân Chúa VN trước tiên hiệp lực xây dựng ba mối tương quan hiệp thông với Chúa, với nhau, với xã hội loài người, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn của mình.