Linh Đạo

Nhìn Thập giá...

Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, Thập giá ngất cao chiều nao.

Thầy Rafael: Thánh Thiện trong Đời Thường

Một thầy dòng Xitô - từng được ĐGH Gioan Phaolo II dùng làm tấm gương sáng cho giới trẻ - sẽ được phong thánh vào tháng 10 này.

Tông huấn Sacramentum Caritatis: kết luận

Thánh Thể là cội rễ của mọi hình thức thánh thiện, và mỗi người chúng ta được kêu gọi đến đời sống viên mãn trong Thánh Thần.

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần III

Thánh Thể, mầu nhiệm để sống  “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần II

Thánh Thể cần được cảm nghiệm như một mầu nhiệm đức tin, được cử hành một cách chân thực và với một ý thức rõ ràng rằng “sự hiểu biết của đức tin (intellectus fidei) liên hệ chặt chẽ với hành động phụng vụ của Hội Thánh”

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần I

Bí tích Thánh Thể là “Mầu nhiệm đức tin” trong nghĩa tuyệt đối: “là tóm tắt và tổng hợp của đức tin chúng ta”.

Tông huấn Sacramentum Caritatis: Dẫn nhập

Bí tích tình yêu, Bí tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Sacramentum Caritatis của ĐGH Benedicto XVI

Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh.

Thánh Thể trong Thần Học và Linh Đạo của Thánh Phaolô

Thánh Phaolô minh định Thánh Thể là Nguyên Lý Hiệp Thông, là Bữa Tiệc của Chúa, là Nghi Lễ Tưởng Niệm Ơn Cứu Độ

THÁNH THẦN TRONG CHỨNG NGHIỆM TÂM LINH THỜI ĐẠI

Trước khi trở thành tín điều trong kinh Tin Kính, Thánh Thần đã là một chứng nghiệm sống trong Giáo Hội nguyên thủy. Chứng nghiệm tâm linh này chưa bao giờ ngừng lại trong lịch sử và ngày nay chứng nghiệm ấy vẫn còn làm sống động tất cả những gì mang dấu vết Thiên Chúa trong Giáo Hội