Huấn Quyền

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các gia đình trở thành vườn ươm trồng ơn gọi

Trong lịch sử Kitô giáo đã có biết bao nhiêu cha mẹ thánh thiện và các gia đình kitô đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình trở thành các giáo hội tại gia.

Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi mô thức phát triển toàn cầu, tôn trọng môi sinh và bảo vệ thiên nhiên

Trái đất là ơn rất qúy báu Thiên Chúa ban cho nhân loại, vì vậy chúng ta phải cấp thiết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, tái phục hồi môi sinh.

Tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục tương lai

Sáng thứ tư 20.8.09, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục tương lai trên bình diện trí thức và tinh thần, cũng như tầm quan trọng và sự cần thiết.

Trách nhiệm cấp thiết bảo vệ môi sinh

Ngày 29-7-2009 Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố đề tài Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chọn cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm 2010 là ”Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy giữ gìn thụ tạo”.

Một vài đề nghị Thông điệp "Caritas in veritate" cống hiến cho thế giới kinh tế tài chánh

Thông điệp của ĐTC đến với thế giới kinh tế và giới nghiên cứu kinh tế trong một thời điểm, mà các chuyên viên khá rộng mở đối với việc phê bình và họ khám phá ra rằng họ cần tới việc tái định hướng. Có thể nói rằng lời giải thích sâu xa được lắng nghe và đề nghị của Đức Thánh Cha tìm thấy thái độ lắng nghe hơn, kể cả trong các môi trường thường ít chú ý tới chuyện này.

Đức Hồng y Bertone giới thiệu Thông điệp Caritas in Veritate tại Thượng viện Italia

Thứ ba 28.07, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã có dịp giới thiệu trước Thượng viện Italia Thông điệp mới nhất của ĐTC “Caritas in veritate”.

Đức cha Thomas Dabre (Ấn Độ) đọc Thông điệp Caritas in Veritate

Gm. Thomas Dabre đọc "Caritas in Veritate": Chủ nghĩa nhân đạo vô thần là phi nhân, không thể bảo đảm cho sự phát triển đích thực của nhân loại

Đức Thánh Cha hướng dẫn cách bước ra khỏi cuộc khủng hoảng

Trong tông huấn "Caritas in Veritate", ĐTC Bênêđictô XVI đã chỉ cách bước ra khỏi cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Đức Thánh Cha giải thích về Thông điệp mới của ngài

Cần tôn trọng luân lý đạo đức trong các hoạt động kinh tế và trong các trách nhiệm chính trị, nỗ lực phục vụ công ích cả trên bình diện hoàn vũ

Tóm lược Thông Điệp ”Caritas in Veritate” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thông điệp của ĐTC gửi các GM, LM, Phó Tế, những người thánh hiến, các tín hữu giáo dân và tất cả mọi người thiện chí về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và trong sự thật.