Huấn Quyền

GP. Hải Phòng: Thư mục vụ lễ Giáng Sinh 2010

Mỗi khi Mùa Vọng về, Giáo hội kêu gọi các tín hữu hãy sám hối để đón Chúa đến trong cuộc đời. Năm nay, chúng ta bước vào Mùa Vọng với niềm hân hoan của Giáo hội Việt Nam qua Đại hội Dân Chúa.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (kết)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (6)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (5)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

 

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (4)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (3)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (2)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Đây là một văn kiện quan trọng, xin giới thiệu đến anh chị em.

Tông huấn "Lời Chúa" của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (1)

Ngày 11/11/2010, ĐTC đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa”. Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, chúng tôi đã chuyển nó sang tiếng Việt để giới thiệu đến anh chị em.

Ấn độ giáo và Tông huấn Verbum Domini

“Giáo Hội cho rằng một phần thiết yếu của việc loan báo Lời Chúa bao gồm gặp gỡ, đối thoại và hợp tác với mọi người thiện chí, đặc biệt là với các tín hữu thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau của nhân loại” (Verbum Domini, 117). Người Ấn giáo đã hoan nghênh lời đề nghị của Đức giáo hoàng về đối thoại liên tôn trong Tông huấn “Verbum Domini” [Lời Chúa] được công bố vào ngày 11-11 vừa qua và gọi đó là “một bước đi đúng hướng.”

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2010

Việc cử hành Ngày TG Truyền giáo là dịp để các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, các phong trào hoạt động của GH, và toàn thể Dân Chúa canh tân việc loan báo Tin Mừng.