Huấn Quyền

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": dẫn nhập

Vẻ kỳ diệu trong kế hoạch của Thiên Chúa tại Á Châu. Bối cảnh, cử hành, chia sẻ của hội nghị đặc biệt

Giới Thiệu Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu" (Ecclesia in Asia)

Giáo Hội tại Á Châu là tài liệu hậu Thượng Hội Ðồng mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố trong chuyến công du mục vụ của Ngài tại Á Châu.