Hội Thánh

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 3

Chúa Thánh Thần với Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, với Thân Thể Đức Kitô, và với Sứ Vụ của Giáo Hội tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 2

Đức Giêsu Kitô, Con Người-Thiên Chúa, Đấng Cứu độ. Đức Giêsu Kitô: Chân Lý của Nhân Loại.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 1

Á Châu, nơi sinh của Đức Giêsu và của Giáo Hội với những thực tại tôn giáo và văn hóa, kinh tế và xã hội, chính trị ở trong quá khứ lẫn hiện tại.

Giới Thiệu Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu" (Ecclesia in Asia)

Giáo Hội tại Á Châu là tài liệu hậu Thượng Hội Ðồng mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố trong chuyến công du mục vụ của Ngài tại Á Châu.